สินค้า

021-6

หมวดหมู่สินค้า: ศาลพระภูมิครบชุด

14 พฤศจิกายน 2561

ผู้ชม 2061 ผู้ชม

1 ชุดประกอบด้วย

 ศาลพระภูมิ (สูง)

ตัวเรือน : ลพบุรี(ยอดพระปราง)

เสา : มังกร

 ศาลเจ้าที่ (เตี้ย)

ตัวเรือน : 2ชั้น

 พร้อมโต๊ะไหว้2ชุด

 อะไหล่ครบชุด (สิงห์ ตะเกียง บันได้สั้น บันไดยาว)

 

 เพิ่มเติม

สามารถเลือกยอดตัวเรือนได้  : ยอดแหลม/ยอดตูม/ยอดพระปราง

สามารถเลือกแบบเสาได้     :  ลายมังกร/ลายพญานาค/ลายไทย

สามารถเลือกแบบเจ้าที่ได้   : ใบระกา2ชั้น/แฝด/หน้ายื่น

สามารถเลือกสีพื้นได้           :  ขาว/ครีม/มุก/เกล็ดทอง/เกล็ดทองน้ำตาล/เกล็ดทองแดง/เกล็ดทองเหลือง/เกล็ดเขียว/เกล็ดแดง/เกล็ดบานเย็น/        

                                               เกล็ดฟ้า/เกล็ดน้ำเงิน/เงิน(มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)/ทอง(มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)/ขาวประกายเพชร

สามารถเลือกสีวาดลายได้   :  เงิน/ทอง/ไม่วาด

สามารถเลือกสี3โทนได้       :  ขาว-เทา-ทอง/ขาว-ทองน้ำตาล-ทอง/อื่นๆ     

Engine by shopup.com